F.A.Q.

DierenVoedselbank Zuid-West-Vlaanderen vzw is een groep heel enthousiaste mensen die op hun eigen manier een verschil willen maken in onze maatschappij. Dat doen we door mensen die het (tijdelijk) financieel wat moeilijker hebben – te helpen met extra voeding voor hun huisdier(en). 
De voedselbank voor mensen is een begrip dat reeds geruime tijd bestaat. Wij werken volgens hetzelfde principe – maar dan wel om de huisdieren van die mensen te helpen. 
Een opmerking die we dikwijls horen is “als die mensen geen geld hebben moeten ze ook maar geen huisdieren houden…”. Heel dikwijls komt zo’n opmerking wel van mensen die zelf geen huisdier hebben. Maar hoe kunnen we nu verwachten van mensen die het al moeilijk hebben – dat ze ook nog eens een lid van hun gezin (want zo worden heel veel huisdieren beschouwd) gaan dumpen omdat er geen geld zou zijn om voldoende voeding te kopen voor het dier. Heel dikwijls gaan mensen in armoede zelfs zover dat ze eerst zorgen dat hun dier eten krijgt. En pas dan denken ze aan zichzelf…. Door die mensen extra voeding te geven voor hun huisdier zorgen we er meteen voor dat ook die mensen zelf het iets beter hebben. 
Voor heel veel mensen die het (financieel) moeilijk hebben betekent hun huisdier ook heel wat meer dan alleen maar een dier. De verantwoordelijkheid voor dat dier kan er o.a. voor zorgen dat mensen toch nog de moed vinden om door te gaan. Een huisdier kan in zo’n geval een grote troost betekenen. Armoede betekent immers zo veel meer dan alleen maar weinig/geen geld hebben…………… 

De vzw is ontstaan vanuit een idee van Jennifer & Pascal, 2 van de oprichters van de vzw. Twee dierenliefhebbers in hart en nieren die als geen ander beseffen hoe belangrijk huisdieren kunnen zijn in periodes dat het leven een beetje moeilijker gaat. Omgekeerd betekent het hebben van huisdieren tijdens moeilijke periodes heel dikwijls wel een extra financiële uitdaging. Vanuit die ervaring groeide het idee voor hun dierenvoedselbank.  In het begin organiseerden Jennifer & Pascal de werking van de dierenvoedselbank bij hen thuis. Maar naarmate er meer aanvragen kwamen bleek hun leefruimte stilaan te klein om de activiteit nog goed georganiseerd te krijgen. Net op dat moment kwamen ze in contact met Linde. Gezamenlijk werden plannen gemaakt om de organisatie naar een hoger niveau te brengen. 
Eerst werd uitgekeken naar een garage om te huren – om op die manier meer ruimte te krijgen voor de werking van de dierenvoedselbank. Dat bleek echter geen succes. Het beste alternatief bleek toen de werking van Desselgem te verhuizen naar Wielsbeke – naar de locatie van waaruit we momenteel werken.
Naast de praktische aanpassingen werden meteen ook alle wettelijke verplichtingen in orde gebracht. 
Zodat we op vandaag – het idee van destijds – de ruimte kunnen geven om uit te groeien tot iets waar we terecht trots op zijn….  

Een VoedselBank kan maar bestaan als er voedsel is om te verdelen. Onze belangrijkste taak is dan ook voldoende voedsel te verzamelen dat we via pakketten gratis verdelen aan diegenen die hiervoor in aanmerking komen. We gebruiken verschillende kanalen om voedsel te verzamelen. 

Enerzijds door zoveel mogelijk nog bruikbaar voedsel in te zamelen.
– op dit moment verzamelen we dierenvoeding voornamelijk door het plaatsen van inzamelbakken 
   (reeds verschillende locaties verspreid over Zuid-West-Vlaanderen).
– soms krijgen we voeding via bedrijven die ons steunen.

Anderzijds door geld in te zamelen om zelf voeding aan te kopen. Geld inzamelen doen we o.a.
– door donaties op de bankrekening van de vzw  (BE783632 0066 8586)
– door het plaatsen van spaarpotten in winkels, frituren e.d. 
– door het verkopen van goederen die we gratis krijgen 
– door het verkopen van o.a. kaarsen en boeken – die we aankopen om te verkopen met beetje winst
– door gebruik te maken van platforms als Trooper ; Teaming ; www.Geef.nl 

Een dierenvoedselbank is een plek waar mensen die zelf geen geld meer hebben voeding krijgen voor hun dieren. 

De voedselbank is niet iets waar men “recht” op heeft.
Iedere aanvraag wordt op een persoonlijke en vertrouwelijke manier behandeld. 

De meeste mensen die we helpen zijn :
* Mensen die hulp krijgen van de gewone voedselbank. Aangezien die voedselbank geen voeding voorziet voor huisdieren krijgen die mensen zo’n voedselpakket via de dierenvoedselbank) ; 
* Mensen die in schuldbemiddeling zitten of een leefloon krijgen  (1)
* Mensen die omwille van dure medische behandelingen financieel in de problemen geraakt zijn (1)

(1) Naast het attest van OCMW/schuldbemiddelaar moet deze groep mensen ook nog een duidelijke toelichting geven waarom ze denken in aanmerking te komen voor een voedselpakket voor hun dier(en). 
We weten uit ervaring immers dat een groot deel van de mensen die hulp krijgen van OCMW of schuldbemiddeling wel nog in staat zijn om voor hun eigen dieren te zorgen.  
Voor alle duidelijkheid : een attest van OCMW/schuldbemiddeling geeft NIET automatisch recht op een voedselpakket voor de dieren !  Geen enkel attest geeft automatisch recht op zo’n pakket. 
We werken enkel op maat van de mensen in nood. 

Voor wie het pakket toch aanvraagt – op basis van misleidende info : besef dat jouw dieren dan misschien de voeding opeten van dieren die het wél nodig hebben – maar die wij omwille van onze beperkte middelen dan niet kunnen helpen.  
Bovendien : wie betrapt wordt op het aanvragen van steun terwijl ze zelf wel degelijk het geld hebben voor hun dieren :
* wordt niet alleen per direct geschrapt voor verdere voedselpakketten
* maar die mensen komen ook op een zwarte lijst waardoor ze ook in de toekomst geen aanspraak meer maken op een pakket (ook als er dan échte nood zou zijn…). Wie de voedselbank misbruikt in tijden dat er geen echt probleem is moet bij echte problemen dan zelf maar een oplossing zoeken.

De vzw draait rond solidariteit.
Net zoals we erop vertrouwen dat er mensen zijn die ons willen helpen met het schenken van dierenvoeding
rekenen we erop dat iemand die eigenlijk geen hulp nodig heeft dat ook niet doet. 
Op die manier kunnen wij de voeding die we inzamelen ook effectief schenken aan die dieren die de voeding écht nodig hebben. 

Belangrijk : Iedere aanvraag wordt heel vertrouwelijk behandeld.  

We ondersteunen geen dieren die bewust zwanger worden gemaakt. 

Wie er bewust voor kiest om extra kleintjes op de wereld te zetten wordt verondersteld daar ook de volledige financiële verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Dat kan door contact met ons op te nemen via de website. Of je kan ons een bericht sturen via onze Facebookpagina. 

Om te beginnen vragen we een attest van het OCMW (Sociaal Huis) of schuldbemiddelaar – als 1e verantwoording voor jouw verzoek. 

Daarnaast maken we een afspraak voor een vertrouwelijk huisbezoek. Als kennismaking.  Tijdens zo’n afspraak willen we weten wie we precies helpen. Wat het verhaal is achter de hulpvraag. Zodat we op een duidelijke manier kunnen inschatten of er effectief nood is aan ondersteuning voor de dieren. 

Hoe sneller we de praktische kant kunnen regelen – hoe sneller we kunnen helpen met een 1e voedselpakket. 

Onze intentie is ervoor te zorgen dat mensen die buiten hun wil om financieel in de problemen geraken – dat die mensen de huisdieren die ze hebben kunnen behouden. Wat we niet ondersteunen zijn extra dieren die mensen nog aanschaffen nadat ze in de problemen geraakt zijn. Ondanks de financiële problemen er toch voor kiezen om een extra dier in huis te halen is dan een vrije keuze die mensen maken – afhankelijk van de financiële middelen die ze op dat moment hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die het zich niet kunnen veroorloven beslissen om nog extra dieren in huis te nemen – in de veronderstelling dat wij dan wel zullen bijspringen om ook voor die dieren een voedselpakket te voorzien.
Dezelfde regeling geldt voor kittens en puppy’s. Wie niet de moeite doet om zijn dier te laten steriliseren/castreren – en er komen kleintjes – ook die kleintjes hebben geen recht op een voedselpakket.

Als er mensen zijn die een steunpakket krijgen – en hun dier is nog niet behandeld – die mensen kunnen contact met ons opnemen zodat we die dieren alsnog kunnen laten behandelen zodat er geen kleintjes komen. Weet dat als er kleintjes komen – dat je sinds een aantal jaren wettelijk verplicht bent om die kittens te laten steriliseren vooraleer je ze mag afstaan ter adoptie.

Wie reeds steun ontvangt kan zich de moeite besparen om voeding te vragen voor extra dieren die ze in huis nemen. Niet voor een extra hond, niet voor een extra kat, en ook niet voor extra kippen en konijnen – om het helemaal duidelijk te maken. Hierover maken we heel graag duidelijke afspraken.

Eens jouw verzoek is goedgekeurd regelen we zo snel mogelijk een pakket voor de lopende maand.

Daarna kom je in aanmerking voor de volgende voedselbedeling.
Om de 6 maanden wordt de aanvraag wel opnieuw bekeken
Dat gebeurt in de loop van juli/augustus – voor voedselpakketten september tot en met februari
en in de loop van januari/februari – voor voedselpakketten maart tot en met augustus.
Er wordt dan opnieuw bekeken of er nog nood is aan voedselhulp. 
Een recent attest van OCMW/schuldbemiddeling maakt onderdeel uit van het herbekijken van de aanvraag. 
Het voorleggen van een recent attest van OCMW/schuldbemiddeling zorgt er niet voor dat de voedselhulp automatisch weer geregeld is voor de volgende 6 maand. 

De voedselbedeling gebeurt 1x per maand – telkens de 1e zaterdag van de maand (tussen 13u – 18u).
Enkel de zomervakantie is het anders : begin juli ontvangen de mensen die we helpen een dubbel pakket – voor zowel juli als augustus. Begin augustus is er geen voedselbedeling. Begin september gaan we dan weer verder.

In principe gebeurt de voedselbedeling vanuit Wielsbeke.
Dat betekent dat iedereen die een pakket kreeg de moeite moet doen om tot in Wielsbeke te geraken.
Voor wie er echt niet geraakt omdat ze geen vervoer kunnen regelen werken we wel iets uit.

Mensen die in de buurt van een inzamelbak wonen kunnen vragen om hun pakket geleverd te krijgen via een inzamelbak. Tijdens het ledigen van die bakken brengen we dan meteen die pakketten mee voor afhaling. 
Tijdstip van afhaling wordt via de bakken wordt tijdig meegedeeld. 

Wie zelf niet over vervoer beschikt om in Wielsbeke te geraken – en ook helemaal niemand heeft die hen kan helpen met het ophalen van hun pakket – ook voor die mensen vinden we wel een oplossing. 

Neen, er hoeft geen afspraak gemaakt worden.

De richtlijnen voor afhaling van de pakketten komt een aantal dagen voor de 1e zaterdag van de maand op onze besloten Facebookgroep.
Afhaling gebeurt de 1e zaterdag van de maand – tussen 9u en 13u  (Heirweg 139) 
Niet nodig om een afspraak te maken – de deur is open – kom dan maar gewoon binnen. 

Indien je ons vooraf een seintje geeft bedenken we wel een oplossing om dat pakket dan alsnog geleverd te krijgen.
Wie vergeet om zijn pakket op te halen heeft pech. Wij gaan ervan uit dat wie de voeding écht nodig heeft dat die mensen ook rekening houden met die ene dag in de maand waarop de voedselbedeling gebeurt. 
Wie vergeet om te komen – die krijgt de volgende maand een nieuwe kans om een pakket op te halen. 
Wie 2x zijn pakket niet ophaalt wordt automatisch geschrapt van de lijst.

Waarom zijn we zo strikt bij het niet afhalen van een pakket ?  De vzw draait volledig op vrijwilligers die naast de werking van de vzw nog een drukke voltijdse job hebben. We hebben onze tijd die we wel nog gebruiken voor de vzw nodig om de voeding voor de volgende maand te verzamelen – niet om dan ook nog eens tijd te spenderen aan het regelen van een pakket die kon worden opgehaald tijdens de maandelijkse voedselbedeling. 
De mensen van de vzw doen best veel moeite om de benodigde voeding te verzamelen voor alle gezinnen die we steunen. In ruil rekenen we erop dat de mensen die een pakket krijgen hun verantwoordelijkheid nemen door het tijdig ophalen van hun pakket.

Op verschillende adressen in Zuid-West-Vlaanderen plaatsen we op privaat terrein inzamelboxen.  Die boxen versieren we met een mooi reclamebord met ons logo – zodat de boxen duidelijk herkenbaar zijn. 
De bedoeling van die boxen is om op een laagdrempelige manier dierenvoeding in te zamelen. Die bakken zijn immers vlot toegankelijk – ze zijn altijd open – wat je erin legt blijft mooi droog – de boxen worden geregeld leeg gehaald door verantwoordelijken van de vzw. Niets dan voordelen.

Wat verzamelen we precies in die boxen ? 
Voornamelijk nog bruikbare dierenvoeding voor zowel honden – katten – vogels – kippen en knaagdieren.
* Dat kan dierenvoeding zijn die mensen gekocht hebben voor hun eigen dier – maar dan blijkt dat het dier die voeding niet graag eet… Of het dier is intussen overleden. Mensen willen die voeding die ze dan niet meer nodig hebben niet direct in de vuilbak gooien. Heel dikwijls blijft die voeding dan ergens in een hoekje gewoon staan. Gewoon omdat mensen niet zo goed wat ermee te doen. Wel, al die voeding mag je gerust doneren in onze inzamelbakken. 
* Heel dikwijls horen we van mensen dat ze zelf speciaal voeding gekocht hebben om in die bak te steken. Het is hun persoonlijke manier om mee te helpen in ons project. Iets wat we ten zeerste waarderen ! 

Naast de voeding mag je in zo’n inzamelbox ook nog bruikbaar materiaal doneren.
Kussens, manden en dergelijke. Dat materiaal verkopen we dan voor een klein prijsje – om op die manier extra centen te krijgen voor aankoop van dierenvoeding. Indien het materiaal te groot is voor de box, geef ons gerust een seintje. Dan komen we het gerief met plezier bij jullie ophalen.